Archiwum kategorii: Wiadomości

Staranność

Na jednym z turniejów na maksy grałem kontrakt 6. Rozdanie jest ciekawe ponieważ po otwarciu kontrolki ukazał się sznurek zapisów od góry do dołu 650. Nie było więc potrzeby licytować 6 tylko wziąć 12 lew – 680 czy 1430 było maksem.

Rozdanie to nie jest też specjalnie trudne, trzeba tylko znać podstawowe techniki rozgrywki i wykazać się starannością w grze.

Po licytacji, w której W skontrował cue bid kierowy gramy 6 po wiście K.

         8654
         64
         AK3
         AK54

         AKW1097
         A5
         8754
         D

Lewa 0: liczymy lewy 5 pikowych, 1 kierowa, 2 karowe, 3 treflowe razem 11 lew. 12 lewę może dać podział pików 2-1, trzecia dama w impasie lub …

Lewa 1: TECHNIKA PRZEPUSZCZENIE, znamy ją ale nie stosujemy, bijemy asem

Lewa 2: TECHNIKA ODATUTOWANIE CAŁKOWITE, gramy A i E nie dokłada do koloru, ujawniła się trzecia dama za impasem

Lewa 3: rezygnujemy z techniki atutowania całkowitego grając K, u W została singlowa teraz D

Lewa 4: D

Lewa 5: przechodzimy do stołu A

Lewa 6: A – z ręki wyrzucamy kiera

Lewa 7: TECHNIKA ELIMINACJA, przebijamy kiera w ręku

Lewa 8: karem do stołu, niespodzianka, W myśli i wyrzuca trefla, bijemy K. Jeżeli W przebiłby damą pik wyrzucilibyśmy karo – TECHNIKA PRZEGRYWAJĄCA NA PRZEGRYWAJĄCĄ. Dalsza gra jest już chyba prosta…

Lewa 9: na K wyrzucamy karo, W dokłada trefla

Lewa 10: przebijamy trefla w ręce, ciąg dalszy TECHNIKI ELIMINACJI, W myśli i nie nadbija, wyrzuca kiera. W jeszcze walczy, gdyby nadbił to musiałby wyjść w kiera pod podwójny renons.

KOŃCÓWKA:

         86
         
         3
         

         W10
         
         8
        

Mamy 2 przegrywające: pika i karo

Lewa 11: TECHNIKA WPUSTKA, gramy pika

Lewa 12: W gra, bo musi, pod podwójny renons w kiera, TECHNIKA PRZEBITKA, przebijamy na dowolnej ręce wyrzucając z drugiej ręki karo.

Lewa 13: bierzemy ostatnią lewę na atuta.

PROSTE? Chyba tak, wystarczyło starannie rozgrywać i kontrakt sam się wygrał.

Pełny rozkład:

         8654
         64
         AK3
         AK54
 D32            
 KDW109           8732
 9             DW1062
 W1098           7632
         AKW1097
         A5
         8754
         D

Gwoli ścisłości należy dodać, że wist w singletona karo odbierał przedwcześnie jedno z dojść do stołu, konieczne do przeprowadzenia opisanej wyżej eliminacji. Trudno jednak winić obrońcę W za to, że nie dążył do przebitki mając, prawie pewną, naturalną lewę na D.

Andrzej Chudy

Turniej 2013-10-21

Obrona przed wpustką Rozdanie nr 23

         A52
         A964
         104
         A975
  KJ          83
  J85          Q72
  J865         AQ932
  J1086         Q42
         Q109764
         K103
         K7
         K3

Rozgrywamy kontrakt 4 z ręki S po wiście J. Konfiguracja kierów sugeruje rozgrywkę na wpustkę. Podstawowym problemem jest brak komunikacji do przeprowadzenia eliminacji. Jedyną szansę upatrujemy w pomocy ze strony przeciwników. Zwracamy się o tę pomoc bijąc królem i grając do A. Teraz karo i czekamy na reakcję E. Załóżmy, że wziął lewę asem.

         A52
         A964
         10
         97
  KJ          83
  J85          Q72
  J86          Q932
  108          Q
         Q109764
         K103
         K
        

Popatrzmy teraz na rozdanie z pozycji obrońcy E. Co robi rozgrywający? Próbuje eliminować kolory młodsze. Ostatnią rzeczą jaką teraz możemy zrobić jest zagranie Q, ponieważ rozgrywający przebije, skończy eliminację przebijając ostatniego trefla, zgra K i wpuści partnera pikiem, wymuszając zagranie w kiera lub podwójny renons.

Marek Wojciechowski

Tym razem lepiej

Kolejny przykład przymusu z turnieju 2013-09-16 (rozdanie 12):

         875
         AQ854
         65
         A43

         AKT
         KJ2
         AKQ9
         KT6

Rozgrywamy 7NT po wiście 7.
RHO dokłada damę do małego trefla ze stołu.
Bijemy królem i gramy K, obaj przeciwnicy dołożyli, więc liczymy lewy: 2 pikowe, 5 kierowych, 3 karowe i 2 treflowe. Trzynastą lewę może dać kolor karowy (JTx), treflowy (QJ sec) lub pikowy.
Sprawdzamy kara – obaj przeciwnicy dołożyli trzy razy, niestety walet nie spadł (ze stołu dokładamy pika). Teraz gramy małego trefla do asa, ale walet się nie pojawił. Jednak uzyskaliśmy cenną informację, pozwalającą uznać kontrakt za prawie pewny. Otóż RHO nie ma więcej trefli – dołożył 2.

Po ujawnieniu się sześciu trefli u LHO możemy przyjąć całkiem sensowne założenie, że ostatnie karo jest z prawej strony, co daje pewność wzięcia trzynastej lewy.

Powstała następująca końcówka:

         87
         AQ85     
        
         4
  ???          ???
             ???
             J
  Jxxx         
         AKT
         J2
         9
         T

Zgrywamy trzy  kiery, doprowadzając do czterokartowej końcówki:

         87
         5     
        
         4
  ???          ???
             
             J
  J          
         AKT
        
         9
        

w której, po zagraniu ostatniego kiera, przeciwnicy, chcąc utrzymać walety w karach i treflach mogą zostawić tylko po dwa piki.

Tym razem trzech rozgrywających stanęło na wysokości zadania.

Marek Wojciechowski

Turniej 2013-10-14

Liczymy do 12

Rozdanie nr 21

         7
         9876
         K85
         Q7653
  AJ62         KQ1043
  1053         AQ2
  7           A632
  KJ1094        A
         985
         KJ4
         QJ1094
         82

Rozgrywamy kontrakt 6 z ręki W po wiście 8.
Liczymy lewy: piki – 5, kiery – 1, kara – 1, trefle – 2. Razem 9. Po oddaniu lewy na Q wyrobimy sobie dwie dodatkowe, a przebicie kara dostarcza lewę 12.

Ponieważ impas kier nie jest potrzebny (poza tym po tym wiście raczej się nie uda) więc bijemy asem.

Na początek sprawdzamy podział pików zagrywając np. do asa i do króla (walet będzie potrzebny jako dojście do ręki). Jeśli piki dzielą się 2-2, to możliwe będzie przebicie dwóch kar i powalczenie o lew 13 (przy Q w ręce N).

Przy podziale pików 4-0 przerywamy atutowanie po pierwszej rundzie pików. Konieczne będzie zastanie układu pozwalającego wykorzystać małe atuty na przebitki lub wyrobić trefle (pomyślimy nad rozgrywką jeśli taki układ atutów się ujawni).

W autentycznym rozdaniu piki dzieliły się 3-1 więc odblokowujemy trefle i przechodzimy do ręki za pomocą J. Na K usuwamy jednego kiera a na kolejnego trefla – Q. Położenie Q jest obojętne ponieważ przed zagraniem J powstała następująca końcówka:

        
         97
         K85
         Q7
  6           Q10
  105          Q
  7           A632
  J109         
        
         KJ
         QJ1094
        

Do J  dokładamy Q i nawet jeśli Q weźmie lewę reszta będzie należała do nas.

Tak rozgrywając przegramy tylko wtedy gdy posiadacz trzech pików ma renons trefl (przy poczynionym wyżej założeniu, że piki nie dzielą się 4-0).

Ktoś może zapytać po co opisywać szczegółowo to rozdanie? Skłoniła mnie do tego kontrolka turniejowa.

Manewr wiedeński

Rozdanie nr 17

         KJ103
         A93
         J73
         AQ9
  98764         5
  J106         K874
  1095         84
  K4          W107653
         AQ2
         Q52
         AKQ62
         82

Po krótkiej licytacji rozgrywamy 6NT z ręki N. Wist (odwrotny) 10, z prawej K. Bijemy asem i sprawdzamy kara zagrywając raz w ten kolor – nie podzieliły się 5-0 więc liczymy lewy: piki – 4, kiery – 1, kara – 5, trefle – 2, razem 12.
Szansę na lew 13 daje K i J w jednej ręce (przymus). Zgrywamy 4 piki (wyrzucając ze stołu jednego kiera) i 3 kolejne kara (z ręki kier). Doszło do następującej końcówki:

        
         A9
        
         Q9
             
  J106         K8
             
  4           W7
        
         Q5
         2
         8

w której zagrywamy 2 ale niestety przymus nie zaszedł. E dołoży kartę tego samego koloru co my z ręki N i weźmie ostatnią lewę.

Co się stało?

Otóż zapomnieliśmy o manewrze wiedeńskim, nazywanym niekiedy przymusem wiedeńskim, chociaż w istocie jest to manewr odblokowania koloru jednej z gróźb podczas ustawiania przymusu.
Przypuśćmy, że wcześniej zgraliśmy A. Wówczas końcówka będzie następująca:

        
         9
        
         Q9
             
  J10          K
             
  4           W7
        
         Q
         2
         8

Zagrywamy 2 dokładając z ręki N 9 i tym razem E jest bezradny.

Na koniec dwie uwagi:

1. Opisany przymus zajdzie w tym rozdaniu po dowolnym wiście.

2. Proszę sprawdzić, że nie da się wziąć 13 lew jeśli K będzie trzeci (o ile nie nastąpi wist małym treflem lub kierem).

Marek Wojciechowski

Turniej 2013-12-09

Rozdanie 5

Technika ustawiania partnera w przymusie
Po licytacji (dla większej przejrzystości ręce zostały obrócone o 180 stopni w stosunku do oryginału):
S         W        N         E
1     pas    1    1
1NT   2     pas    pas
ktr      pas    3

Wist Q i wykłada się dziadek:

         1032
         J3
         3
         Q987432

         KJ86
         AK65
         AJ7
         A10

Bijemy asem i sprawdzamy trefle: As i 10. Z lewej K. Z licytacji i położenia ujawnionych do tej pory figur wnioskujemy, że A i Q są po prawej, a więc 5 nie da się przegrać. Kwitujemy ten wniosek lekkim żalem i walczymy dalej. Przeciwnik z lewej odchodzi blotką pik a E bije asem i powtarza pika. Ponieważ z prawej jest pięć kierów, więc jeśli jest tam, jak założyliśmy, również Q, to nie musimy puszczać do 10 – E znajdzie się w wyjaśniającym przymusie -. Bierzemy zatem K, dochodzimy do stołu przebitką karo i ciągniemy trefle.

Przed zagraniem ostatniego trefla doszło do (wyimaginowanej) końcówki:

         10
         J3
         -
         2
  -           Q
  -           Q10x
  -           -
  -           -
         -
         AK6
         J
         -

Po zagraniu trefla E musi się rozstać z Q (wyrabiając nam 10) lub wyrobić nam kiera. E po krótkim wahaniu dokłada K (???!!!), więc jedenastą lewę bierze J.

Co tu się stało? Pełny rozkład:

         1042
         J3
         3
         Q987432
  Q95          A73
  107          Q9842
  Q108652        K94
  K6          J5
         KJ86
         AK65
         AJ7
         A10

Otóż obrońca W postanowił udowodnić, że potrafi ustawić przymus. Żeby to było możliwe musi się pozbyć Q (tym samym E staje się wyłącznym posiadaczem zatrzymań w kolorach czerwonych) a po dojściu K koniecznie zagrać w pika. Każdy inny ciąg wistów prowadzi do 10 lew. Obrońca (?) wywiązał się z zadania bez zarzutu.

Jak się wygrywa KMP?

Rozdanie 1

Licytacja:
N          E          S          W
pas      1     ktr       2

2       3     3

Po wiście A mamy rozegrać ten piękny kontrakt:

Q1092
Q104
KJ1065
8

S

N

K654
J9
Q932
A74

Na ewentualny kontrakt 4 przeciwników są tylko trzy lewy więc nie powinno być źle, ale dobrze by było trafić J i wygrać 3.
Wistujący powtarza kiera królem, ściąga A i odchodzi J. Wygląda na to, że E miał pięć kierów, singletona A, 3-4 trefle i 3-4 piki. Gdyby miał A, to chyba zalicytowałby 4, zatem asa pik powinien mieć jego partner. Dochodzę do stołu przebitką trefl, wyrzucam ostatniego trefla na Q i gram pika (może nie wskoczy asem). Niestety, wbrew założeniu as jest w ręce E, który odchodzi w podwójny renons treflem. Zirytowany nietrafną analizą próbuję wygrać kontrakt, przebijając w ręce i impasując J. W bierze waletem i grając kolejnego trefla zapewnia sobie wpadkę bez dwóch.

Rozdanie 2

BigDeal przydzielił mi takie karty: K86543 J97 KQ104.

Z lewej 1NT, partner pas a z prawej 2 (transfer). Myśląc ciągle o wpadce w rozdaniu 1 „zapominam” zalicytować 2. Przeciwnicy dochodzą do 4. Po kilku minutach okazało się, że szło nam 4 a przeciwnikom 5, więc straciliśmy szansę na opłacalną obronę, a może nawet na wygranie 4.

Rozdanie 12

Q1064 AKQ9 Q10 KQ6
Otwieram 1, partner 1. Po relay’u 2 dowiaduję się, że partner ma rękę w sile 7-10 i cztery piki. Wystarczyło zalicytować 2 i po 3 partnera – 3NT, na które brało się tyle samo lew co na grę kolorową. Z nieznanych mi powodów zalicytowałem 4.

Rozdanie 26

A98 109862 AK J109
Przeciwnik z prawej otwiera 1, wchodzę 1 (koszmar), po czym partner wistuje na 2 przeciwników w kiera tracąc w ten sposób dwie lewy. Okazało się, że takich szaleńców jak ja było jeszcze kilku, więc było jeszcze prawie 30% z rozdania.

Po obliczeniu wyników turnieju okazało się, że zdobyliśmy ponad 76%. Jak łatwo się domyślić z powyższych przykładów na ten wynik zapracowali głównie przeciwnicy.

Marek Wojciechowski

Turniej 2013-10-07

Przymus podwójny

         KQJ1063
         A765
         42
         A

         A5
         KJ42
         A86
         KQ63

Licytacja:

S                     W                   N                     E

1NT               pas               2                 pas

2                pas                3                pas

4                pas                4NT               pas

5                pas                6                ktr

6NT

5 to trzy wartości z pięciu na uzgodnionych kierach. Co mogło skłonić E do kontry? Niewątpliwie renons kier, więc wynosimy w 6NT i przystępujemy do rozgrywki po wiście J.

12 lew mamy z góry ale istnieją duże szanse na nadróbkę. W licytacji ujawniło się zatrzymanie kierowe w ręce W, wystarczy aby E miał co najmniej pięć trefli aby zaszły warunki do najprostszej odmiany przymusu podwójnego. Groźbą podwójną będzie blotka karo w ręce S. (Warunkiem koniecznym zajścia tej odmiany przymusu jest posiadanie komunikacji tym kolorem – stąd wniosek, że wist karowy uniemożliwia wzięcie nadróbki.)

Po zgraniu dwóch kierów, trzech trefli (warunek konieczny) i pięciu pików powstanie końcówka:

         3
         7
         4
        
             
  Q           
  ??          ??
             8
        
        
         A8
         6

Zagranie ostatniego pika zmusza E do pozbycia się kara (z ręki S wyrzucamy niepotrzebnego trefla) i W jest bezradny.

Uwaga praktyczna: podczas rozgrywki nie musimy się interesować kolorem karowym – wystarczy liczyć dokładane kiery i trefle. Oczywiście zatrzymanie karowe może się znajdować tylko w jednej ręce – wówczas mamy w istocie do czynienia z przymusem pojedynczym, co nie ma żadnego wpływu na rozgrywkę.

Jak rozpoznać rozdanie, w którym może zajść opisana wyżej odmiana przymusu podwójnego? Jest to stosunkowo proste jeśli się opanuje jego mechanizm:

– mamy (na ogół długi) kolor, którego ostatnia karta będzie tzw. kartą prowadzącą

– jeden przeciwnik posiada zatrzymanie w jednym kolorze a drugi w innym (karty wygrywające w tych kolorach musimy zgrać zanim zagramy kartę prowadzącą)

– czwarty kolor musi mieć własną komunikację (kolor groźby podwójnej)

– nie musimy obserwować koloru groźby podwójnej.

Dzięki przymusowi zyskujemy (na ogół) jedną lewę w sytuacji kiedy mamy do wzięcia o jedną lewę mniej niż kart w ręce. Na przykład, grając 3NT mamy 8 lew i szansę na przymus. Musimy doprowadzić do sytuacji kiedy pozostanie nam 9 kart, więc wcześniej musimy dokonać redukcji (oddać przeciwnikom) czterech lew.

Istnieją odmiany przymusów, w których nie wszystko jest tak proste (np. można zyskać więcej niż jedną lewę lub nie jest konieczna redukcja – np. rozdanie 3. z turnieju 2013-09-30), ale to już inna bajka 😀

Marek Wojciechowski

Stuprocentowy kontrakt?

Przeglądając rozdania z turnieju 2013-09-16 natknąłem się na taki przypadek (rozdanie 4):

         K9
         KQT7
         AJ52
         K83

         AQ842
         J9
         K8
         AQ54

Rozgrywamy 6NT po wiście 4.

RHO bierze asem i odwraca w kiera.

Mamy z góry 11 lew, gdzie znaleźć 12?

Sprawdzamy piki – po zagraniu drugiego przekonujemy się, że kolor ten dzieli się 1-5.

Co dalej?

Gramy trzeciego pika usuwając karo i pokazujemy karty, objaśniając jak rozgrywamy,  ponieważ kontrakt jest stuprocentowy. Zagrywamy trzy razy w trefle utrzymując się ostatnim w stole. Jeśli się podzieliły mamy 12 lew.

Jeśli nie, mamy dwie możliwości:

 •   4+ trefle są z prawej:

Po zagraniu trzeciego kiera powstaje końcówka:

        
         Q     
         AJ5
        
             J
  ?           
  ???          ??
             J
         4
         
         K8
         5

Zagrywamy Q i RHO musi wysinglować kara, więc wykonujemy stuprocentowy impas.

 •   4+ trefle są z lewej:

Po zagraniu trzeciego kiera powstaje końcówka:

        
         Q
         AJ5
        
             J
             
  ???          ???
  J          
         4
         
         K8
         5

Zagrywamy Q i żaden z przeciwników nie może utrzymać trzech kar.

Kontrakt bezatutowy był grany na wszystkich ośmiu stołach – 4 razy 3NT i 4 razy 6NT.

Tylko na JEDNYM stole wzięto 12 lew – po wiście małym pikiem z koloru JTxxx.

Marek Wojciechowski