Regulamin GTP 2024

 1. Gnieźnieńskie Turnieje Poniedziałkowe mają rangę turniejów okręgowych i rozgrywane są w każdy poniedziałek roku (za wyjątkiem: 1 I, 1 IV, 11 XI, 23 XII, 30 XII) w restauracji Leo Libra (ul. Spichrzowa 1, Gniezno). Łącznie rozegranych zostanie 48 turniejów.
 2.  Początek gry o godz. 17.00. Zapisy rozpoczynają się o godz. 16.40 i kończą o godz. 16.55.
 3. Rozkłady, w tym do turniejów KMP i KPM-IMP, są pobierane z „Pajączka” i tam klasyfikowane. W razie niemożności rozegrania turnieju na rozkładach z „Pajączka” turniej rozgrywa się na rozkładach losowo wygenerowanych albo tasowanych.
 4. W turniejach rozgrywa się 26-30 rozdań – w tym ewentualna runda z pauzą lub powielaniem.
 5. Turnieje rozgrywane są na zapis maksymalny, za wyjątkiem turniejów KMP-IMP.
 6. Opłaty startowe:

 

Turniej zwykły

Turniej KMP i KMP-Imp

 

Kobiety

Mężczyźni

Kobiety

Mężczyźni

Osoby nienależące do PZBS

8 zł

21 zł

18 zł

31 zł

Członkowie PZBS

8 zł

18 zł

14 zł

24 zł

Członkowie PZBS z prawem do ulgi

8 zł

15 zł

11 zł

18 zł

 1. Opłaty za turniej nie wnoszą sędzia prowadzący turniej i „sędzia komputerowy”.
 2. W turniejach nie są przewidziane nagrody.
 3. Priorytetem przy wyborze rotacji jest maksymalne kojarzenie par.
 4. Para, w której gra sędzia prowadzący turniej, może zająć pozycję stacjonarną w wybranej rotacji. W przypadku większej liczby pozycji stacjonarnych w danej rotacji pozostałe obsadza się w drodze losowania.
 5. W przypadku, gdy w turnieju bierze udział nieparzysta liczba par, para w której gra „sędzia komputerowy” może pauzować w ostatniej rundzie.
 6. W ramach punktacji długofalowej każdy gracz zwycięskiej pary otrzymuje liczbę PDF równą podwojonej liczbie startujących par zwiększoną o 2 PDF, zawodnicy par z miejsc 2 i 3 otrzymują o 3 PDF mniej od bezpośrednio ich poprzedzających, a zawodnicy kolejnych par o 2 PDF mniej od bezpośrednio ich poprzedzających. Przy jednakowym wyniku co najmniej dwóch par – PDF są dzielone na pary o tym samym wyniku.
 7. Do rocznej klasyfikacji długofalowej zawodnika zalicza się 38 najlepszych wyników
  w roku. Podstawą klasyfikacji jest suma PDF uzyskanych w zaliczanych turniejach.
 8. W turniejach mają zastosowanie:
 • Międzynarodowe Prawo Brydżowe z 2017 r.,
 • • obowiązujące regulaminy PZBS, w szczególności: Regulamin Zawodów Brydża Sportowego z 2005 r. z późn. zm., Regulamin Klasyfikacyjny PZBS z 2014 r. z późn. zm., Regulamin Korespondencyjnych Mistrzostw Polski oraz Regulamin Korespondencyjnych Mistrzostw Polski na IMP,
 • polityka systemowa i zasady alertowania z 2018 r.
 • wszystkie przepisy regulujące zasady postępowania w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych.

Koszty organizacji turniejów:

 1. opłata za salę: 200 zł za turniej,
 2. opłata na rzecz WZBS za PKLe: 0,50 zł od zawodnika,
 3. opłata na rzecz PZBS za turnieje z „Pajączka”: 1,00 zł od zawodnika,
 4. opłata na rzecz PZBS za turnieje KMP i KMP-IMP: 10 zł za turniej i 10/6/3 zł od zawodnika (zgodnie z regulaminami KMP i KMP-IMP).

Nadwyżki uzyskane z opłat za turnieje mogą być przeznaczane na wymianę sprzętu, organizację turniejów okolicznościowych, dopłaty do udziału uczestników GTP w turniejach regionalnych
i krajowych itp.

Gniezno 2024-04-20                                                                          Opracowanie: Maciej Szczepański