Regulamin GTP 2018

Miejscem rozrywek Brydżowych Gnieźnieńskich Turniejów Poniedziałkowych* jest restauracja LEO LIBRA ul. Spichrzowa 2.

Organizatorem Turniejów jest

Stowarzyszenie Gnieźnieński Brydż

Gnieźnieńskie, poniedziałkowe turnieje posiadają rangę turnieju okręgowego, i rozgrywane są na zapis maksymalny**. W turniejach obowiązuje Regulamin Zawodów Brydża Sportowego PZBS, Część II Regulamin Turniejów Brydża Sportowego.

Początek gry godz. 17.15 (KMP godz. 17.00)

 1. Liczba rozdań granych w turnieju – minimum 26. Rozdania pobierane będą przed turniejem z systemu ”PAJĄCZEK”
 1. Opłata startowa
 • 15 zł od zawodnika;
 • 12 zł ulgowa – (wpis ulga w Cezarze i kobiety)
 • Młodzież szkolna – bez opłat oraz bez prawa do nagród;
 • Opłata za salę 150 zł za turniej.

W turniejach KMP dodatkowe opłaty przekazywane do PZBS za każdy rozegrany turniej 10 zł, oraz odpowiednio: 6 i 3 zł (opłata 3 zł dla członków PZBS – wpis TAK w polu ULGI).

 • Za każdy turniej grany kartami pobranymi z systemu „PAJĄCZEK” organizator wnosi opłaty do PZBS.
 • Za każdy rozegrany turniej organizator przekazuje do WZBS opłaty za PKl-e.
 • Opłaty za turniej nie wnoszą: sędzia prowadzący turniej i sędzia komputerowy (wyjątek opłaty za turnieje w cyklu KMP).
  1. Losowanie numerów startowych odbywać się będzie po zamknięciu listy uczestników turnieju.

  Organizator turnieju nie prowadzi losowania, gdy jedna para jest stacjonarna – prowadzący turniej.

  Para, w której zawodnik sędziuje oraz para z sędzią komputerowym turnieju zajmuje pozycję stacjonarną. Przy nieparzystej liczbie par sędzia komputerowy pauzuje w ostatniej rundzie.

  1. Dla lepszego kojarzenia par w turniejach obowiązują następujące reguły***:
  • 6 – 14 par minimum 26 rozdań,
  • KMP 27 – 33 rozdań,
  • W turniejach obowiązuje zasada maksymalnego kojarzenia par.
  1. Nagrody

  Od 15 par (przy mniejszej liczbie par nie będzie nagród) minimum 50% wpłat startowych po odliczeniu opłat za pkl-e „pajączka” i KMP.

  Przy uczestniczących parach:

 • 15 – dwie nagrody (9-6)
 • 16 i więcej – trzy nagrody (9-6-3).

Pozostała kwota pochodząca z wpisowego przeznaczona zostanie na zakup sprzętu oraz sprawy organizacyjne.

 1. Przy równej liczbie zdobytych punktów za pierwsze, drugie bądź trzecie miejsce, nagrody i PKL-e są dzielone na pary o tej samej zdobyczy punktowej.
 2. Do rocznej klasyfikacji długofalowej zawodnika zaliczone będą 42 (80% z 52 turniejów) najlepsze turnieje rozegrane w 2018 roku. Podstawą klasyfikacji jest suma wyników procentowych uzyskanych w zaliczanych turniejach.
 3. Mistrzostwa Powiatu Gnieźnieńskiego par na zapis maksymalny pod patronatem Starosty Gnieźnieńskiego rozegrane zostaną: 19 lutego, 19 marca, 16 kwietnia, 21 maja i 17 września. Do klasyfikacji mistrzostw zaliczone będą procentowe wyniki pary z czterech najlepszych turniejów granych z tym samym partnerem.

Organizator turniejów może zorganizować – po znalezieniu patronatu – mistrzostwa miasta bądź powiatu par na IMP-y (cavedish uśredniony) przy udziale minimum 14 par.

 

 

* W wyjątkowych sytuacjach turniej może odbyć się w pierwszy wolny dzień po niedzieli/święcie: (2 stycznia, 3 kwietnia, 27 grudnia).

** przy 14 i więcej parach może być zorganizowany turniej na punkty meczowe (nie dotyczy mistrzostw powiatu na zapis maksymalny).

*** Dopuszcza się rozgrywanie turniejów 9-rundowych po 3 rozdania przy 11+ parach (nie dotyczy KMP).

Gniezno 27.12.2017 rok                                             Opracowanie: Roman Kujawski