Regulamin GTP 2022

 1. Poniedziałkowe turnieje okręgowe rozgrywane są na zapis maksymalny w każdy roboczy poniedziałek roku w restauracji Leo Libra (ul. Spichrzowa 1, Gniezno).
 2. Początek gry o godz. 17.00. Zapisy rozpoczynają się 20 minut przed rozpoczęciem turnieju.
 3. W turniejach rozgrywa się 26-30 rozdań (KMP: 30-33 rozdań) – w tym ewentualna runda z pauzą lub powielaniem.
 4. Rozkłady są pobierane z „Pajączka” i tam klasyfikowane. W razie niemożności rozegrania turnieju na rozkładach z „Pajączka” dopuszcza się rozegranie go na rozkładach losowo wygenerowanych albo tasowanych.
 5. W turniejach nie są przewidziane nagrody.
 6. Opłaty startowe:

 

Turniej zwykły

Turniej KMP

 

Kobiety

Mężczyźni

Kobiety

Mężczyźni

Osoby nienależące do PZBS

5 zł

18 zł

15 zł

28 zł

Członkowie PZBS

5 zł

15 zł

11 zł

21 zł

Członkowie PZBS z prawem do ulgi

5 zł

12 zł

8 zł

15 zł

 1. Opłaty za turniej nie wnoszą sędzia prowadzący turniej i „sędzia komputerowy”.
 2. Priorytetem przy wyborze rotacji jest maksymalne kojarzenie par.
 3. W przypadku, gdy w wybranej rotacji tylko jedna para zajmuje pozycję stacjonarną, pozycję tę zajmuje para, w której gra sędzia prowadzący turniej.
 4. W przypadku, gdy w turnieju bierze udział nieparzysta liczba par, para w której gra „sędzia komputerowy” pauzuje w ostatniej rundzie.
 5. W ramach punktacji długofalowej każdy gracz zwycięskiej pary otrzymuje liczbę PDF równą podwojonej liczbie startujących par zwiększoną o 2 PDF, zawodnicy par z miejsc 2 i 3 otrzymują o 3 PDF mniej od bezpośrednio ich poprzedzających, a zawodnicy kolejnych par o 2 PDF mniej od bezpośrednio ich poprzedzających. Przy jednakowym wyniku co najmniej dwóch par – PDF są dzielone na pary o tym samym wyniku.
 6. Do rocznej klasyfikacji długofalowej zawodnika zalicza się 40 (z 50) najlepszych wyników w roku. Podstawą klasyfikacji jest suma PDF uzyskanych w zaliczanych turniejach.
 7. W turniejach mają zastosowanie:
 • Międzynarodowe Prawo Brydżowe z 2017 r.,
 • obowiązujące regulaminy PZBS, w szczególności: Regulamin Zawodów Brydża Sportowego z 2005 r. z późn. zm. oraz Regulamin Klasyfikacyjny PZBS z 2014 r. z późn. zm.,
 • polityka systemowa i zasady alertowania z 2018 r.
 • wszystkie przepisy regulujące zasady postępowania w związku z epidemią COVID-19.

Koszty organizacji turniejów:

 1. opłata za salę: 150 zł za turniej,
 2. opłata na rzecz WZBS za PKLe: 0,50 zł od zawodnika,
 3. opłata na rzecz PZBS za turnieje z „Pajączka”: 0,65 zł od zawodnika,
 4. opłata na rzecz PZBS za turnieje KMP: 10 zł za turniej i 10/6/3 zł od zawodnika (zgodnie z regulaminem KMP).

Nadwyżki uzyskane z opłat za turnieje mogą być przeznaczane na wymianę sprzętu, organizację turnieju „noworocznego”, dopłaty do udziału uczestników GTP w turniejach regionalnych i krajowych, itp.

Gniezno 2022-01-03                                                                          Opracowanie: Maciej Szczepański