Gnieźnieński Turniej Poniedziałkowy Dzień: 2018-10-22

Historia pary 5: Jolenta Morawska - Dorota Drela
Opp. Imię i nazwisko WK Rozd. Linia Kontrakt Rozg. Wist Lew NS EW Wynik %/IMP
4 Leszek Grzelak
Andrzej Przybylski
 
2.0
1 NS 3NT S 3 -1 50 4.00
2 NS 3 N 6 -1 100 2.00
3 NS 2 E T 110 0.00 25.00
6 Jan Jarmuż
Piotr Stefański
4.0
4.0
4 EW 3 W T +1 130 4.00
5 EW 2 E 2 -2 100 4.00
6 EW 2 N K +1 140 3.00 45.83
1 Robert Górny
Rajmund Wiśniewski
5.0
4.0
7 EW 2 W Q +2 130 5.00
8 EW 1 E 9 +2 110 2.00
9 EW 3 W 4 +2 200 0.00 29.17
10 Ryszard Szamałek
Wojciech Zimniak
4.0
4.0
10 EW 2 W 6 +1 140 4.00
11 EW 3NT W T 400 0.00
12 EW 1NT S 5 +2 150 0.00 16.67
12 Marek Wojciechowski
Roman Kujawski
9.0
12.0
13 EW 2x E A -1 200 5.00
14 EW 3NT N 2 +2 460 0.00
15 EW 3NT S 2 +1 630 2.00 29.17
3 Janina Winnowicz
Andrzej Winnowicz
4.0
4.0
16 NS 5 N A -2 100 1.00
17 NS 2 N J 90 2.00
18 NS 2 E 2 +1 140 0.00 12.50
9 brak pary

19 NS sred 4.00
20 NS sred 4.00
21 NS sred 4.00 50.00
7 Stanisław Kowalczewski
Wojciech Kordys
1.0
 
22 EW 2 N T 110 7.00
23 EW 3 W A -1 100 6.00
24 EW 3NT E 9 +3 490 2.00 62.50
11 Marek Piechociński
Piotr Serkowski
5.0
1.5
25 NS 2 S 6 +3 150 0.00
26 NS 3 E A -3 300 8.00
27 NS 3NT E 2 +3 490 1.00 37.50
Suma: 74.00
Kary i wyrównania: 2.40
Razem: 76.40 35.37

Generator: FALA GTP v2.2.0 © 2014-2023 Marek i Paweł Wojciechowscy
Obsługa informatyczna: FlameIT - Immersion Cooling