Gnieźnieński Turniej Poniedziałkowy Dzień: 2018-10-22

Opp. Imię i nazwisko WK Rozd. Linia Kontrakt Rozg. Wist Lew NS EW Wynik %/IMP
10 Ryszard Szamałek
Wojciech Zimniak
4.0
4.0
1 EW 3 N A 140 0.00
2 EW 3 E 5 -1 50 3.00
3 EW 3x W A -4 1100 0.00 12.50
12 Marek Wojciechowski
Roman Kujawski
9.0
12.0
4 EW 3NT W 6 -1 100 1.00
5 EW 2NT W 4 -1 50 8.00
6 EW 4 E A +1 150 8.00 70.83
9 brak pary

7 NS sred 4.00
8 NS sred 4.00
9 NS sred 4.00 50.00
6 Jan Jarmuż
Piotr Stefański
4.0
4.0
10 NS 4 W 9 620 1.00
11 NS 3NT W T +2 460 0.00
12 NS 1 W Q -1 50 6.00 29.17
4 Leszek Grzelak
Andrzej Przybylski
 
2.0
13 EW 3 E Q -2 200 5.00
14 EW 3NT N J 400 5.00
15 EW 3NT N 2 -2 200 8.00 75.00
11 Marek Piechociński
Piotr Serkowski
5.0
1.5
16 NS 4 N A -2 100 1.00
17 NS 2 N A +1 110 7.00
18 NS 4x E Q -2 300 6.00 58.33
1 Robert Górny
Rajmund Wiśniewski
5.0
4.0
19 NS 1NT W K +1 120 0.00
20 NS 3 W K -1 100 5.00
21 NS 1x E K -1 100 2.00 29.17
3 Janina Winnowicz
Andrzej Winnowicz
4.0
4.0
22 EW 2NT W J -3 300 0.00
23 EW 4 W A -2 200 2.00
24 EW 6NT E 8 990 7.00 37.50
7 Stanisław Kowalczewski
Wojciech Kordys
1.0
 
25 EW 3NT S 8 +2 460 6.00
26 EW 4 E A -1 100 6.00
27 EW 4NT E T +2 490 7.00 79.17
Suma: 106.00
Kary i wyrównania: 2.40
Razem: 108.40 50.19

Generator: FALA GTP v2.2.0 © 2014-2023 Marek i Paweł Wojciechowscy
Obsługa informatyczna: FlameIT - Immersion Cooling