Gnieźnieński Turniej Poniedziałkowy Dzień: 2018-07-23

Opp. Imię i nazwisko WK Rozd. Linia Kontrakt Rozg. Wist Lew NS EW Wynik %/IMP
10 Alojzy Lewandowski
Leszek Grzelak
4.0
 
1 EW 6NT S 6 990 1.00
2 EW 2 S 2 +2 170 0.00
3 EW 2 N K +1 140 6.00 29.17
12 Marek Wojciechowski
Roman Kujawski
9.0
12.0
4 EW 3NT S 7 +1 630 1.00
5 EW 4 W 4 130 6.00
6 EW 2 S 9 -1 50 2.00 37.50
9 brak pary

7 NS sred 4.00
8 NS sred 4.00
9 NS sred 4.00 50.00
6 Wojciech Zimniak
Ryszard Szamałek
4.0
4.0
10 NS 2NT E 6 -4 400 8.00
11 NS 3NT N T +3 490 7.00
12 NS 3 E 8 -2 100 1.00 66.67
4 Robert Góralczyk
Mirosław Jankowski
2.0
0.5
13 EW 3NT S K +1 630 8.00
14 EW 4 E 7 +1 450 5.00
15 EW 4 W 4 -1 50 0.00 54.17
11 Andrzej Chudy
Marek Piechociński
4.0
5.0
16 NS 1NT S T 90 3.00
17 NS 3 E A -2 100 2.00
18 NS 3 S 5 -2 200 0.00 20.83
1 Franciszek Szkudlarek
Janusz Reisner
2.0
3.0
19 NS 4 S 4 -2 100 2.00
20 NS 4 W Q +2 680 6.00
21 NS 1 S 3 +3 170 7.00 62.50
3 Wojciech Kus
Zbigniew Marciniak
3.0
4.0
22 EW 4 E 7 -1 100 2.00
23 EW 3 S 4 +1 130 6.00
24 EW 3NT N J -4 200 8.00 66.67
7 Jan Jarmuż
Piotr Stefański
4.0
4.0
25 EW 2 E 4 +2 170 3.00
26 EW 3 N 2 +2 200 6.00
27 EW 4 W T 420 7.00 66.67
Suma: 109.00
Kary i wyrównania: 2.40
Razem: 111.40 51.57

Generator: FALA GTP v2.2.0 © 2014-2023 Marek i Paweł Wojciechowscy
Obsługa informatyczna: FlameIT - Immersion Cooling